Vilka länder skickar Closely till?

Estland

Finland

Lettland

Litauien

Norge

Slovakien

Storbritannien

Sverige

Tjeckien

Tyskland